Ludność gminy Lubicz na 31.12.2008r.

Lp. Miejscowość

Pobyt stały

ogółem       w tym

mężczyzn     kobiet

Pobyt

czasowy

Ogółem pobyt stały

+ czasowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 

Brzezinko
Brzeźno
Grabowiec
Grębocin
Gronowo
Gronówko
Jedwabno
Józefowo
Kopanino
Krobia
Lubicz Dolny
Lubicz Górny
Mierzynek
Młyniec Drugi
Młyniec Pierwszy
Nowa Wieś
Rogowo
Rogówko
Złotoria

Ogółem

261        132           129
369        184           185
719        367           352
2392         1176              1216
823        397           426
145          71             74
414        214           200
137          70            67
274         139          135
1262         602          660
2724       1325         1399
3443       1667         1776
288         146            142
486         238           248
579         299           280
327         158           169
354         182           172
619         322           297
1906        921           985

17522       8610        8912

5
11
17
77
53
6
9
9
6
22
77
88
4
12
5
3
4
1
35

444
266
380
736
2469
876
151
423
146
280
1284
2801
3531
292
498
584
330
358
620
1941

17966
Copyright © 2008-2016 grebocin.com.pl - Wirtualny Grębocin. All Rights Reserved. Designed By JoomLead