Szkoła Podstawowa w Grębocinie

 

Grębocin, jedna z większych wsi w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dawnym województwie toruńskim), leży przy szosie Toruń – Kowalewo. Pierwsza zapisana wzmianka pochodzi z 1366 r.

W XVI w. ustala się nazwę Grębocin względnie Gręboczin.

W dokumencie końca XVIII w., który opisuje włączenie Torunia i okolic do Prus, stwierdza się, że istniejący w Grębocinie budynek szkolny został wybudowany na koszt władz Torunia, gdyż wieś należała do tego miasta.

W końcu wieku XIX zostały zbudowane trzy budynki, z których jeden spłonął w styczniu 1945 r. ale dwa zachowały się do dzisiaj.

Językiem, którym posługiwali się pruscy nauczyciele na naszych ziemiach w XIX w. był język niemiecki. Jednak w 1906 r. uczniowie z okolicznych wsi Rubinkowo, Lubicz, Papowo Toruńskie i Złotoria, uczestnicząc w strajkach szkolnych, domagali się nauki religii w języku polskim.

Rok 1920 przyniósł dla tych ziem upragnioną niepodległość. W styczniu utworzono w Grębocinie szkołę polską. Niestety kroniki i dokumenty z lat 1920-1945 spłonęły. Z przekazów ustnych wiadomo, że w 1939 r. w tej szkole uczyło 6 nauczycieli. Była to szkoła III stopniowa, kierowana przez Antoniego Zawodzińskiego, który 17 października został uwięziony przez Niemców w Forcie VII w Toruniu.

W okresie okupacji hitlerowcy prowadzili naukę w szkole wyłącznie w języku niemieckim, siłami nauczycielskimi sprowadzonymi z głębi Niemiec.

W dniu 8 lutego 1945 r. powrócił do Grębocina z niemieckiej niewoli Franciszek Lampkowski, przedwojenny nauczyciel w szkołach Grębocin i Rogowo. Już 20 lutego otrzymał zezwolenie na otwarcie szkoły w Grębocinie, mimo że trwały jeszcze działania wojenne.

Budynki szkolne oraz boisko znajdowały się w fatalnym stanie, gdyż używane były przez Niemców jako kwatera dla około 600 robotników budujących umocnienia obronne. Dzięki pomocy ówczesnego wójta Gminy Grębocin Pana Drzewickiego, mieszkańców oraz uczniów udało się je dostosować do nauki.

Naukę rozpoczęto 1 marca 1945 r., zapisano 227 uczniów. Brakowało wszystkiego: ławek, książek, zeszytów, akt, opału. Budynki wykorzystywane były czasowo także do innych celów, m.in. na kwatery dla wojska i jeńców niemieckich, co utrudniało naukę.

W 1946 roku pozyskano barak, który złożono i oddano do użytku w 1947 r. Znajdowały się w nim cztery sale lekcyjne i pokój nauczycielski, nadal jednak były kłopoty z ogrzewaniem i wyposażeniem sal w niezbędny sprzęt.

Już w latach 40-tych narzekano na trudne warunki nauczania i mówiono o budowie nowego gmachu. We wrześniu 1958 roku nowy budynek szkolny został przekazany do użytku. Uczniowie korzystają z niego do dnia dzisiejszego.

Na początku lat 70- tych utworzono punkt filialny na Osiedlu – Grębocin, w którym naukę pobierało około 80 uczniów z klas I-III. Punkt ten został zlikwidowany w 1976 roku, a dzieci przeszły do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu, osiedle zaś zostało włączone w obręb miasta Torunia.

Zaraz po wojnie uczyło w Grębocinie 8-9 nauczycieli, część po seminariach nauczycielskich, część po kursach uzupełniających wykształcenie. W latach 60-tych liczba nauczycieli zwiększyła się do 17-20. Podwyższał się też ich poziom wykształcenia, najpierw do poziomu studium nauczycielskiego a później szkół wyższych. Szkoła w Grębocinie osiągała dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zaraz po wojnie uczono tylko podstawowych przedmiotów, takich jak: język polski, arytmetyka, historia, geografia, prace ręczne. Uzupełniano wykształcenie dzieci z roczników wojennych oraz dokształcano dorosłych.

Funkcję kierowniczą w szkole najdłużej sprawował Franciszek Lampkowski, który był kierownikiem w latach 1945-1970. Następnie szkołą kierowali: Ryszarda Świątkowska (1970/71), Genowefa Dybowska (1971), Adam Śmigielski (1971/77), Wiktor Kulpa (1978/82), Janina Łubkowska ( 1982/91), Jolanta Mechlińska (1991/95), Barbara Eckert ( 1995/2001).

Od 2001 r. dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie jest Pani Brygida Bogdanowicz – Kopeć.

13 lutego 1995 r. minęło 50 lat od rozpoczęcia powojennej działalności szkolnictwa polskiego na Pomorzu.

Copyright © 2008-2016 grebocin.com.pl - Wirtualny Grębocin. All Rights Reserved. Designed By JoomLead