III Spotkanie Młodych Taizé - Grębocin 2013

Drukuj

Zapraszamy na
III Spotkanie Młodych Taizé
odbędzie się w dniach
24-26 maja

Temat Spotkania: "Zdać się na Boga"

Zgłoszenia do 15 majaFormularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje
na stronie internetowej
www.spotkaniegrebocin.pl
 

Otrzymaliśmy potwierdzenie z Taizé,
że w spotkaniu będzie uczestniczyć jeden z braci Wspólnoty z Taizé

Spotkanie w Grębocinie k./Torunia
jest kolejnym krokiem
pielgrzymki zaufania przez ziemię, wspieranej przez Wspólnotę z Taizé

Wziąć udział w spotkaniu w Grębocinie koło Torunia, znaczy…
… przeżyć wspaniały weekend z chrześcijanami z całej Polski;
… modlić się razem z młodymi ludźmi śpiewem i w ciszy oraz dzielić się wiarą;
… doświadczyć gościnności rodzin Grębocina i okolic;
… doświadczyć obecność Boga w każdym człowieku;
… odkryć wspólnotę chrześcijan, wejść razem na drogę pokoju, ufności i nadziei między ludźmi;

Spotkanie w Grębocinie jest przede wszystkim spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym i z ludźmi. Dzięki modlitwie z innymi jesteśmy bliżej Boga. Dzięki otwartości i gościnności przekraczamy bariery dzielące  nas uprzedzenia i  różnice, możemy się przyjąć wzajemnie i obdarować.

Wspólnota „Słowo Życia”
Organizator Spotkania Młodych