Poszukujemy kandydata na stanowisko trenera środowiskowego ORLIK 2012

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie poszukuje kandydatów na stanowisko trenera środowiskowego do utworzonego w ramach Rządowego Programu "Orlik 2012" kompleksu boisk wielofunkcyjnych.
Zatrudnienie osoby pełniącej rolę trenera ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie. Osoba ubiegająca się o stanowisko trenera środowiskowego winna przedstawić swoją wizję funkcjonowania boisk i opis proponowanych tam zajęć, w tym utrzymania czystości i porządku na obiekcie. Planowane jest zatrudnienie jednej osoby w wymiarze 80 godzin lub dwóch osób w wymiarze po 40 godzin na osobę.
Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko winna spełniać następujące wymagania:
  • wykształcenie minimum średnie,
  • minimum 2-letni staż instruktora w dyscyplinie piłki nożnej, piłki siatkowej lub koszykówki.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 08.02.2009 r do godz. 15,00
w Zespole Szkół nr 2  w Grębocinie, ul. Szkolna 4 – sekretariat.
Copyright © 2008-2016 grebocin.com.pl - Wirtualny Grębocin. All Rights Reserved. Designed By JoomLead