Wójt Gminy Lubicz informuje, że w dniu 12.06.2010r. w niektórych sołectwach Gminy będzie prowadzona przez oznaczone pojazdy Firmy Karat Elektro Recykling, ul. Polna 115 w Toruniu nieodpłatna zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Harmonogram zbiórki jest następujący:

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ) informuję o możliwości zapoznania się

Copyright © 2008-2016 grebocin.com.pl - Wirtualny Grębocin. All Rights Reserved. Designed By JoomLead